Úvod / Introduction

Od 1. července 2020 je vám náš apartmán opět  k dispozici :-)  


Slavkov u Brna (německy Austerlitz) je město v okrese 
Vyškov v Jihomoravském kraji, 20 km východně od Brna na řece Litava
V současné době má okolo 6 000 obyvatel.

Slavkov je známý především bitvou u Slavkova, tzv. Bitvou tří císařů, která se v roce 1805 odehrála několik kilometrů západně od města. Jeho historické jádro je městskou památkovou zónou, přilehlá oblast Slavkovského bojiště je krajinnou památkovou zónou

K turistickým cílům při návštěvě našeho města patří především barokní zámek Slavkov u Brna (více na www.zamek-slavkov.cz), renesanční radnice, kostel Vzkříšení páně, židovská synagoga a židovský hřbitov.  

Za výlet stojí i kaple sv. Urbana na kopci Urban severně od Slavkova.
Připomínkou napoleonské bitvy je Mohyla míru, kaplička na kopci Santon u Tvarožné a kopec Žuráň, místo odkud Napoleon vedl bitvu.
Ke sportovnímu vyžití můžete navštívit golfové hřiště (18 jamek), koupaliště s 50m bazénem a hřišti na plážový volejbal, tenisové kurty.
Austerlitz (Slavkov u Brna) is a town in the district Vyškov in SouthMoravian Region, 20 km east of Brno in the river Litava. It currently has around 6,000 inhabitants.
Austerlitz is known for the Battle of Austerlitz, so-called Battle of the Three Emperors, who in 1805 took place a few miles west of the city. Its historical center is an urban area, the adjacent area of the Austerlitz battlefield is landscape conservation area.
The main tourist destination of our city are baroque castle (more on www.zamek-slavkov.cz), the Renaissance Town Hall, Church of the Resurrection of Our Lord, the Jewish Synagogue and the Jewish cemetery. 

An interesting trip is walk on the Urban hill with chapel Sn. Urban on a of Austerlitz.
The reminder of the Napoleonic battle is Peace Memorial (Mohyla Míru), the chapel on the Santon hill near Tvarožná and hill Žuráň, place where Napoleon led the battle.
For sports, you can visit the golf course (18 holes), 50m swimming pool and playground for beach volleyball, tennis courts.

Podřízené stránky (1): popis ubytování / Description